Arts en Hashimoto

Volg mij op LinkedIn

Zie je als arts regelmatig patiënten met hypothyreoïdie, die goed zijn ingesteld met medicatie en ondanks dat toch klachten blijven ervaren?

In deze video ontdek je waarom je anti-TPO en anti-TG wilt laten bepalen bij deze patiënten én wat je hier concreet mee kunt.

Volledige tekst van de video voor artsen:

Hoe vaak zie je als arts patiënten met hypothyreoïdie, die goed zijn ingesteld en die toch klagen over aanhoudende klachten?


Je kent de routine: schildkliermedicatie voorschrijven, de TSH en T4 waarden regelmatig controleren, en toch... ook bij goed ingestelde waarden blijven sommige patiënten klachten melden. Klachten die hun kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. 


Denk aan klachten als:

  • Extreme vermoeidheid
  • Brain fog; dus concentratiestoornissen en een slechte geheugen
  • Gewichtstoename, moeilijk of zelfs niet kunnen afvallen
  • Hormonale klachten; denk aan onvruchtbaarheid, moeilijk zwanger kunnen raken, heftige / onregelmatige menstruaties
  • Obstipatie
  • Depressieve gevoelens
  • Pijn in spieren of gewrichten
  • Altijd koud hebben
  • Haaruitval, en zo nog meer. 

Wat doe je als deze klachten aanhouden ondanks dat de labwaarden binnen de referentiewaarden vallen? 

Vaak horen deze patiënten dat het bij de hypothyreoïdie hoort en dat ze moeten leren om dit te accepteren. Of ze krijgen te horen dat deze klachten niet veroorzaakt worden door hun schildklier, omdat deze goed is ingesteld met medicatie. 

Maar wat als dat niet het hele verhaal is?

In 90% van de gevallen van hypothyreoïdie is de ziekte van Hashimoto de boosdoener.

Dit is een cruciaal detail, want Hashimoto is geen gewone schildklierdisfunctie; het gaat om een auto-immuunziekte die het schildklierweefsel aanvalt. Dat is wel de informatie die overal bekend is. Echter wordt er vaak voorbij gegaan aan het feit dat dit dus leidt tot ontstekingen. Niet alleen in de schildklier, maar in het hele lichaam.

Mijn naam is Marloes Mulder. Als gespecialiseerd diëtist in auto-immuunziekten, met name de ziekte van Hashimoto, wil ik je laten kennismaken met een andere benadering, die verder gaat dan alleen medicatie.

Onder begeleiding van professor Kharrazian, een vooraanstaand expert uit Amerika, heb ik geleerd hoe je de restklachten bij patiënten met Hashimoto kunt aanpakken. Deze aanpak is volledig evidence-based.

De essentie van de aanpak is, dat het behandelen van de ziekte van Hashimoto gedaan wordt vanuit een auto-immuun benadering. Dat betekent dat het doel van de behandeling is om de auto-immuunreactie en daarmee de inflammatie te verminderen. 

Dat doe ik door het identificeren en wegnemen van de onderliggende triggers, die verantwoordelijk zijn voor het laten opvlammen van de ziekte.

Deze triggers liggen veelal in voeding en lifestyle, en soms zijn er ook medische triggers. Deze zoektocht is maatwerk en levert bij iedere patiënt met Hashimoto een ander setje aan triggers op.

Hoe zou je reageren als ik zeg dat veel van deze restklachten significant verminderd kunnen worden? 

Door niet alleen de schildklier zelf te ondersteunen met medicatie, maar daarnaast ook de bijbehorende auto-immuunreactie en inflammatie aan te pakken, kunnen we de kwaliteit van leven voor jouw patiënten drastisch verbeteren.

Wat is dan de eerste stap? 

Naast het controleren van de TSH en de T4, is het essentieel om ook de antistoffen anti-TPO en anti-TG te laten bepalen. Dit kan bevestigen of het om de ziekte van Hashimoto gaat.  Zo kan een gerichte behandeling mogelijk worden gemaakt die verder gaat dan het geven van schildkliermedicatie.

Voor de duidelijkheid: de aanpak die ik hanteer is dus aanvullend op het geven van schildkliermedicatie. Schildkliermedicatie is altijd de eerste belangrijke stap.

Mocht deze informatie nieuw voor je zijn en heb je vragen hierover? Of wil je meer weten over hoe ik deze aanpak toepas in mijn praktijk, neem dan gerust contact met mij op.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat jouw patiënten niet alleen overleven, maar écht kunnen leven.

Volg mij op LinkedIn